Друштво Математичара Србије
Подружница Краљево

О нама


МИСИЈА И ВИЗИЈА ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Друштво математичара Србије подстиче и координира активност својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака, у складу са Уставом, Законом о друштвеним организацијама и удружењима грађана и другим законским прописима. У остваривању ових циљева и задатака Друштво:

 • Доприноси напретку математичких и рачунарских наука, њихових примена и популаризацији ових наука;
 • Подстиче на научни и стручни рад своје чланове, помаже научна и стручна истраживања у области математике, рачунарства и њихових примена;
 • Бави се питањима наставе математике и рачунарства у основним школама, у средњим школама, на вишим школама и на факултетима и доприноси унапређењу те наставе;
 • Бави се откривањем, неговањем и развијањем обдарених младих математичара и програмера;
 • Бави се питањима статуса и заштите математике и математичара кроз одговарајуће организационе форме.

Своје циљеве Друштво постиже:

 • Периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких и рачунарских наука и њихових примена;
 • Издавањем за своје чланове часописа и других публикација у области математичких и рачунарских наука;
 • Организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и програмере (такмичења, летњих и зимских школа, циклуса предавања и сл.);
 • Сарађивањем са научним и образовним институцијама за математику и рачунарство, одговарајућим просветно-педагошким институцијама и другим радним и друштвеним организацијама;
 • Сарађивањем са сродним друштвима на територији Србије и са сродним друштвима у другим земљама;
 • Кроз активну сарадњу са синдикатима, коморама и сличним организацијама просветних радника;
 • Прикупљањем литературе из математике и рачунарства и њихових примена.

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса у Друштву се доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.


У четвртак, 03. фебруара 2022. године одржана је Скупштина ДМС- Подружница Краљево и изабрано је руководство Подружнице Краљево у следећем саставу:

Председник Подружнице Краљево
Александра Куч

Управни одбор Подружнице Краљево:
Александар Сеничић,
Мирјана Кликовац,
Дарко Виријевић,
Милош Николић
Мирјана Личина,
Александра Куч
Јелена Марић

Извршни одбор Подружнице Краљево:
Александра Стојановић,
Драгана Милосављевић Јовановић,
Наташа Шљивић

Секретар Подружнице Краљево:
Јелена Марић.